Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do złożenia ofert na otwarcie konta bankowego

Zakład Budżetowy Administracji Budynków Komunalnych w Sianowie działając w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych w Sianowie zaprasza do złożenia ofert na otwarcie konta bankowego w Państwa. Banku. 1. Oferta winna zawierać warunki cenowe dla wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez tut Zakład, a w szczególności: -...

SEZON GRZEWCZY, A ZAGROŻENIE POŻAROWE, W TYM TAKŻE ZDROWIA I ŻYCIA…

SEZON GRZEWCZY, A ZAGROŻENIE POŻAROWE, W TYM TAKŻE ZDROWIA I ŻYCIA… Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego, wzrasta ilość zdarzeń spowodowanych złym stanem technicznym oraz złą konserwacją i eksploatacją przewodów wentylacyjnych, dymowych oraz spalinowych. Szczególnie zwiększa się ryzyko zatrucia tlenkiem węgla potocznie...

Wymiana uszkodzonych rynien i rur spustowych na budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowackiego 10 w Sianowie.

ZAPROSZENIE Zakład Budżetowy Administracji Budynków Komunalnych w Sianowie działajac w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku nr 10 przy ulicy Słowackiego w Sianowie zaprasza na złożenie ofert na wykonanie zadania pn. " Wymiana uszkodzonych rynien i rur spustowych na budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowackiego 10...