Rejestry i ewidencje

I. Ewidencje:

    * wniosków o wykup lokali mieszkalnych
    * umów najmu i dzierżawy
    * wydawanych zaświadczeń o zaleganiu w opłatach za lokale
    * sprawy wspólnot mieszkaniowych

Ewidencje prowadzi Dział Administracji, tel. 094 3185-373

II. Ewidencje i rejestry:

    * podań o remonty lokali mieszkalnych
    * rejestr zgłoszeń awarii i usterek na budynkach pozostających w administracji zakładu
    * rejestry pochówków na cmentarzach komunalnych

Ewidencje i rejestry prowadzi Dział Techniczny, tel. 094 3185-639

III. Ewidencje i rejestry:

    * zatrudnionych i zwolnionych pracowników
    * sprawy kadrowe

Ewidencje i rejestry prowadzi Dział Kadr, tel. 094 3185-357

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 4822